Integritetspolicy

01/01/2020

Syfte

Mantel är djupt engagerad i att skydda din integritet och vi lägger stor vikt vid personlig integritet. I vår Integritetspolicy nedan finner du information om hur vi hanterar, använder och skyddar de personuppgifter du delar med oss. Vi följer även de svenska integritetsprinciperna, som är tillämpliga på vår verksamhet.

Vår Integritetspolicy förklarar de principer och förfaranden vi har för behandling, lagring, användning och delning av dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du läser igenom vår Integritetspolicy tillsammans med våra Allmänna villkor. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter till oss, godkänner du att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vad är personuppgifter?

När begreppet "personlig information" används i denna policy har det den betydelse som anges i Personuppgiftslagen. I allmänhet innebär det all information eller åsikter som skulle kunna användas för att identifiera dig.

Insamlade personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

  1. Google Analytics: Cookies; Användningsdata
  2. Kontaktformulär: E-postadress; Förnamn; Telefonnummer
  3. Mailinglista eller nyhetsbrev: E-postadress; Förnamn

Åtkomst till dina personuppgifter

Du kan begära åtkomst till din personliga information som samlats in av oss och begära att vi rättar den personliga informationen. Du kan begära åtkomst eller rättelse genom att kontakta oss och vi brukar svara inom 30 dagar. Om vi vägrar att ge dig åtkomst till eller rätta din personliga information kommer vi att meddela dig skriftligt och ange skälen.

Klagomål

Om du tror att din integritet har kränkts eller om du har klagomål på hur vi har hanterat din personliga information, kontakta oss skriftligt. Vi kommer att svara inom en rimlig tidsperiod (vanligtvis inom 30 dagar).

Ägare och dataskyddsansvarig

TBD

Prenumerera nu

Prenumerera på din e-post för nyhetsbrev och utvalda nyheter baserat på dina intressen

Betalningsalternativ